Rekrytering CFO, Redovisningsekonom eller Controller

Vid en rekryteringsprocess börjar vi med att tillsammans med vår kund identifiera vilken profil som eftersöks och vilka erfarenheter, kompetenser och egenskaper som personen bör ha. Vi arbetar i ett större andra steg företrädesvis med en kombination av tre delar för att identifiera en längre lista av tänkbara kandidater:

  • Search vilket innebär att vi identifierar lämpliga genom vårt nätverk där vi inhämtar specifika tips om bra kandidater för en specifik roll, vi söker specifika kompetenser via linked-in, monster och vår egen omfattande databas bland ekonomer. Vi ringer lämpliga kandidater och av de som inte är intresserade av en specifik roll inhämtar vi ytterligare tips från deras nätverk om möjligt.
  • Återanvändning av vår specialistkompetens Vi intervjuar varje dag ett större antal CFO:er, controllers och redovisare. Med tiden har vi en bred bild av vilka som är duktiga och vilka som är i fas att byta arbete. Detta ger oss en kortare uppstart vid nytt uppdrag och även en god kvalitetssäkring av våra krav för en specifik roll. Vi är mycket vana med att testa business controllers i Excel och vi har god förståelse för vilka erfarenheter inom redovisning som motsvarar en viss efterfrågad kompetens.
  • Annonsering Många firmor använder annonsering som grundstomme till rekrytering, men vi ser inte att detta ger ett tillräckligt bra urval. Den perfekta kandidaten är inte alltid ute och läser annonser. Vi annonserar dock löpande för våra rekryteringar och får genom detta in en god komplettering till vårt övriga arbete. De kandidater som vi ser är mycket begåvade och som vi fått in via annonsering kan vi även se passa för ett snarlikt uppdrag. Vi tar generellt därför inte betalt av våra kunder för annonser.

I ett tredje steg intervjuar de vi har identifierat som möjliga kandidater och vi som genomför intervjuerna är själva ekonomer. Vi genomför även relevanta tester, både avseende Excel och för vissa roller även avseende personlighet, numrerisk förmånga och spacial förmåga. Till samtliga våra uppdragsgivare vill vi oavsett roll leverera personer med god kommunikativ förmåga, en fallenhet för att hantera siffror samt en positiv och varm personlighet. I tillägg till detta söker våra uppdragsgivare alltid specifika tillägg såsom branscherfarenhet och/eller systemkompetens.

Beskriv kort i formuläret till höger vilken roll du söker en interimkonsult för. Ju mer information du sänder till oss desto bättre kommer vi kunna matcha ditt önskemål.

Fyll i vilken roll du vill ha en konsult för och vart vi skall skicka förslag på interimskonsulter