Om oss / kontakt

Head of business control, business controllers & koncernredovisare

Interim head of business control, business controllers & koncernredovisare

Peter Bergmark:
+46 735 218 318

peter.bergmark@vindex.se

Peter Bergmark har 12 års erfarenhet som konsult bland annat inom Arthur Anderssen/ BearingPoint med arbete gentemot ekonomiavdelningar med rapporteringssystem, ekonomiprocesser och controlling. Han har som konsult inom Vindex utvecklat koncernkonsolidering och managementrapportering i ett par större koncerner. Peter har Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

CFO, seniora/kvalificerade specialister & redovisningschefer

Interim CFO, seniora/kvalificerade specialister & redovisningschefer

Peter Callerfelt
+46 700 374 000

peter.callerfelt@vindex.se

Peter Callerfelt har arbetat som CFO för ett flertal större och medelstora bolag varav ett börsnoterat. Han har därefter arbetat med rekrytering inom ekonomiområdet i 7 år och har genomfört över 200 lyckade rekryteringsuppdrag och interimstillsättningar. Genom kombinationen av detta har han ett av Stockholms största personliga nätverk med chefer inom ekonomiområdet. Peter har Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

Redovisningschefer, redovisningsansvariga, financial controllers & redovisningsekonomer

Interim redovisningschefer, redovisningsansvariga, financial controllers & redovisningsekonomer

Rolf Pettersson
+46 703 407 803

rolf.pettersson@vindex.se

Rolf Pettersson har en bakgrund som Nordisk Shared Service Center Manager och Nordisk Ekonomichef på Baxter (läkemedel/medicinteknik). Dessförinnan har han haft roller som Ekonomichef, Controller och Redovisningsansvarig inom bank, revision, IT, hotell och industribolag.

Redovisningschefer, redovisningsansvariga, redovisningsekonomer & koncernredovisare

Interim redovisningschefer, redovisningsansvariga, redovisningsekonomer & koncernredovisare

Mikaela Huldt
+46 704 145 020

mikaela.huldt@vindex.se

Mikaela Huldt har tidigare arbetat med revision på EY med fokus på fastighetssektorn. Hon har även arbetat som financial controller på Viasat inom MTG-koncernen där hon ansvarat för redovisning och rapportering. Mikaela har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala universitet.

Redovisningschefer, redovisningsansvariga, redovisningsekonomer & koncernredovisare

Interim redovisningschefer, redovisningsansvariga, redovisningsekonomer & koncernredovisare

Kajsa Dahlberg
+46 735 251 270

kajsa.dahlberg@vindex.se

Kajsa Dahlberg har tidigare arbetat inom revision på EY med fokus på onoterade samt börsnoterade fastighetsbolag. Hon har även arbetat i linjen som redovisningsekonom på ett fastighetsbolag. Kajsa har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Redovisningschefer, redovisningsansvariga, financial controllers & redovisningsekonomer

Interim redovisningschefer, redovisningsansvariga, financial controllers & redovisningsekonomer

Johanna Stenmark
+46 734 414 465

johanna.stenmark@vindex.se

Johanna Stenmark har en administrativ bakgrund från Epson där hon har arbetat med ekonomi/logistik/marknad. Tidigare roller har inkluderat sälj och service. Johanna har en kandidatexamen inom ekonomi från Uppsala Universitet men har även läst sociologi och socialpsykologi.

Head of business control, business controllers

Interim head of business control, business controllers

Alexander Butler
+46 709 208 492

alexander.butler@vindex.se

Alexander Butler har tidigare arbetat med automatiseringssystem för redovisning. Han brinner för långsiktiga relationer med både kunder och kandidater. Alexander är en god personkännare och har ett starkt driv för att hitta rätt person till rätt roll med specifika kvalifikationer. Alexander har studerat både juridik och ekonomi vid Lunds universitet.

Juniora business controllers, redovisningsekonomer och ekonomiassistenter

Interim juniora business controllers, redovisningsekonomer och ekonomiassistenter

David Gustafsson
+46 738 067 521

david.gustafsson@vindex.se

David har sedan 2015 arbetat med rekrytering av ekonomer inom Vindex. David innehar en civilekonomexamen från Örebro Universitet.

Redovisningsansvariga, financial controllers, redovisningsekonomer och ekonomiassistenter

Interim redovisningsansvariga, financial controllers, redovisningsekonomer och ekonomiassistenter

Sofia Beijer
+46 709 550 657

sofia.beijer@vindex.se

Sofia Beijer har bland annat tidigare erfarenhet av projektledning och dessförinnan arbete inom redovisning. Kundkontakt har varit genomgående i samtliga av Sofias tidigare roller. Sofia har studerat företagsekonomi vid Uppsala Universitet.

Redovisningsekonomer, ekonomiassistenter, ekonomer inom bank och försäkring

Interim redovisningsekonomer, ekonomiassistenter, ekonomer inom bank och försäkring

Melina Nilsson
+46 762 099 920

melina.nilsson@vindex.se

Melina Nilsson har tidigare arbetat inom den finansiella sektorn där hon bland annat har varit rådgivare på Handelsbanken. Hon har erfarenhet av bank, försäkrings- och fastighetsbranschen. Melina har studerat företagsekonomi på Högskolan i Gävle.

Redovisningsekonomer, ekonomiassistenter, ekonomer inom bank och försäkring

Interim redovisningsekonomer, ekonomiassistenter, ekonomer inom bank och försäkring

Erica Sörling
+46 733 381 085

erica.sorling@vindex.se

Erica Sörling har en bakgrund inom den finansiella sektorn där hon bland annat har arbetat som rådgivare på Handelsbanken och Danske Bank. Hon har erfarenhet inom bank, försäkrings- och retail och har även arbetat som affärssystemskonsult. Erica har en Civilekonomexamen från Umeå universitet.