Sänd kontaktuppgifter och CV – interim

Vi träffar varje vecka företag som är i behov av konsulter inom ekonomi. Interimsuppdragen baseras i arbetstoppar, föräldraledighet, förändringssituationer eller i väntan på fast anställning. Vi söker inom ramen för dessa uppdrag alltid en möjlighet att parallellt utföra någon förbättringsåtgärd. Detta både för att det tillför värde till kundens organisation och verksamhet, men inte minst för att det gör att vi som konsulter får möjlighet att växa och utvecklas, samt får en rolig utmaning.

Sänd oss ditt CV genom att bifoga det i formuläret nedan. Vi ser det direkt och återkommer inom 12 timmar.

CV i Word-format: