2017-12-11 – Koncernredovisningsspecialist till bank i centrala Stockholm, hyrrekrytering

  • Start omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
  • Hyrrekrytering – sex månader som konsult innan övergång till fast anställning direkt hos kund
  • Löpande följa regelverksutvecklingen på redovisningsområdet och göra konsekvensanalyser och utredningar för handelsbankskoncernens räkning, medverka vid implementeringen av nya redovisningsregler i koncernen samt informera om och medverka till efterlevandet av koncernens redovisningsprinciper.
  • Krav på goda kunskaper i IFRS
  • Flertalet års erfarenhet från arbete på revisionsbyrå/myndighet samt relevant akademisk examen
  • Placering: Stockholm

Vid intresse, sänd gärna omgående din CV i word-format till melina.nilsson@vindex.se