Interim CFO, Redovisningsekonom eller Controller

Vi intervjuar varje dag ett flertal konsulter inom alla specialområden av ekonomifunktionen. Ett flertal av dessa konsulter har vi relationer med över många år och har själva arbetat med. Vi ser oss som ett nålsöga där konsulter skall passera med mycket positiv bedömning från oss och mycket goda referenser från tidigare uppdrag för att få träffa kunder. Vi genomför även i relevanta fall tester, exempelvis Exceltester för Business Controllers.Vi håller löpande dialog med samtliga konsulter om när de är tillgängliga nästa gång för att vara väl förberedda med nästa passande uppdrag när de är tillgängliga. För att lyckas med detta lägger vi stor tid på att hålla många relationer aktiva och levande.

Beskriv kort i formuläret till höger vilken roll du söker en interimkonsult för. Ju mer information du sänder till oss desto bättre kommer vi kunna matcha ditt önskemål.

Fyll i vilken roll du vill ha en konsult för och vart vi skall skicka förslag på interimskonsulter