2017-12-19 – Koncernredovisningsekonom till bolag i city, hyrrekrytering

  • Start nu
  • Arbete 6 månader som konsult innan övergång till fast anställning hos kund
  • Övergripande ansvar för all koncernredovisning och konsolidering, säkerställa kvalitén i bokslutsarbetet, rapportering, valutahantering, deklarationer samt Ad hoc-utredningar
  • Krav på god förståelse och kompetens inom IFRS
  • 5-10 års erfarenhet från arbete i liknande roller
  • Placering: Centrala Stockholm

Vid intresse, sänd gärna omgående din CV i word-format till kajsa.dahlberg@vindex.se