Interim & Rekrytering
CFO, redovisningsekonomer och business controllers

Vindex arbetar med interim, rekrytering och search nischat endast mot ekonomiavdelningen. Detta innefattar roller såsom CFO eller Ekonomichef, Redovisningschef, Redovisningsansvarig, Redovisningsekonom, Koncernredovisare, Financial Controller, Ekonomiassistent, Head of Business Control och Business Controller.

De flesta av oss som arbetar på Vindex har själva en bakgrund inom ekonomi, såsom Redovisningschef, Controller, CFO eller Revisor och har därför både praktisk och teoretisk förståelse för arbetet inom en ekonomiavdelning.
Vi genomför ett tiotal intervjuer varje dag av dessa roller och tror oss ha en god känsla att hitta rätt person till rätt roll – både med hänsyn till kandidaternas personliga egenskaper, kunskap och erfarenhet.

Senast inkomna uppdrag, interim och rekrytering